Innbydelse Næringsliv

INNBYDELSE TIL GRENSELØSE MERÅKERDAGER
7. – 8.  SEPTEMBER 2019

 

Grenseløse Meråkerdager skal i år arrangeres for 24. gang  den 7. og 8. september ved Meråker Arena.
Dette er et arrangement som trekker mange besøkende.
I fjor utvidet vi næringslivmessen, og vi fikk en veldig positiv tilbakemelding fra alle utstillerne og besøkende
Vi ønsker å ha et bredt spekter av utstillere innen næringslivet ved årets arrangement.

Klinikk Camilla – Grenseløse 2017

Vi ser også for oss at det kan tilrettelegges for felles stander for de som ønsker det.
En felles stand gjør også at hver enkelt får redusert kostnadene og samtidig kan standen lettere betjenes.
Meråker er en hyttekommune med 1300 hytter. I Meråker kan vi også tilby nye attraktive hyttetomter. I tillegg er det stor utbygging av hytter på Storlien. Der er det stort sett norske eiere. Her ser vi derfor for oss at vi har en arena for hytteprodusenter og underleverandører.  
For eksterne utstillere er Meråker en kommune hvor det bygges og restaureres mye, spesielt hytter og som derfor har behov for å få tilgang til det som finnes av tilbud og muligheter i forhold til dagens krav.Også andre produkter er ønskelig. Blant annet finansiering, forsikring, strøm, fiber, interiør for hytter, varme, sanitær, alarmer, bil, scooter, ATV + mere. Vi er også en kommune som satser stort på reiseliv og turisme, samt jaktmuligheter. Derfor er det ønskelig med produkter innen jakt og fiske. Det er etterspurt fra de besøkende.

Det er det viktig at vi greier å markedsføre dette, og da mener vi at dette er en perfekt arena for dere.  I tillegg til næringslivsmessen vil vi også i år ha en Kunst & Håndverksmesse i en egen hall. Dette for å få flere besøkende til vårt arrangement.
Næringslivsmessen vil være i egen hall. Hovedinngangen vil være i Næringslivsmessen.  Meråker Arena ligger kun 500m fra E-14

Meråker Arena

 

Adkomst og Samarbeidspartnere

Meråker ligger 1 time fra Trondheim og 40 min fra Stjørdal. Vi ligger også bare 20 km fra Storlien som er grensen til Sverige hvor det er mange hytter med norske eiere som kommer innom vårt arrangement. Det vil også komme en god del svenske besøkende
Så vi har et stort nedslagsfelt for besøkende.

Det er åpent mellom hallene inne, så vi er ikke avhengig av været. Vi vil også ha  en god del utstillere ute.
Vi vil også ha mange aktiviteter for hele familien, slik at vi beholder de besøkende i messeområde
Det vil være en stor kafeteria inne i hallen hvor det er muligheter for varm mat. 

Vi vil ha et godt samarbeid med Meråker Kommune  og Sparebank 1 ved årets arrangement

GMD vil bli godt markedsført både i aviser med forhåndsomtaler og annonser, samt med omtale i media og plakater.
Det vil også bli markedsført i radio
Vi vil oppdatere fortløpende før, under og etter arrangementet her på våre hjemmesider.
Vi har også en egen side på Facebook : Grenseløse Meråkerdager

 

Vi håper at dette kan være av interesse for dere

%d bloggere liker dette: